fbpx

Kwaliteitssysteem volgens ISO 9001-2015

ARBO ISO

Sinds mei 2018 is ons kwaliteitssysteem opnieuw gecertificeerd conform de laatste ISO standaard.

Wijzigingen die in de 2015 revisie zijn geïntroduceerd zijn bedoeld om ISO 9001 continu te laten aanpassen aan de wisselende omstandigheden waarbinnen organisaties werken. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van een nieuwe terminologie, herstructurering van sommige hoofdstukken en sterke focus op risico management om de toepassing van proces aanpak te bevorderen. Verder worden meer eisen gesteld aan het management. We hebben intensief naar onze interne processen gekeken om onze efficiency en service te verbeteren. We zijn trots op de behaalde doelen en zijn er van overtuigd dat dit van voordeel voor u zal zijn.

ARBO ISO